Welkom   
 Wie zijn wij   
 Sponsors   
 Media   
 Programma   
 Foto's   
 Contact   
 Gastenboek   

  
De Stichting Kruidnood is notarieel opgericht met als doel 'het in stand houden van het cultuurgoed rondom het Sinterklaasfeest en het organiseren van jaarlijks terugkerende evenementen daartoe en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt'. De oprichters zijn tot deze stichting gekomen, omdat het Sinterklaasfeest niet alleen bestaat uit de jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas en z'n gevolg maar ook andere activiteiten in het kader van het Sinterklaasgebeuren aan onze jeugdigen niet verloren mag gaan. Het doel van de stichting is duidelijk, een laagdrempelig kinderfeest organiseren voor alle lagen van de gemeenschap. Jong en oud moeten kunnen genieten van dit oer-Hollandse kinderfeest. Jaarlijks is er een spetterend evenement dat geheel wordt gerealiseerd door vrijwilligers. De financiŽle middelen komen van donaties, sponsoring, vrijwilligers en bijdragen van particulieren en bedrijven.
De ongerustheid ten aanzien van het vervallen van een belangrijk onderdeel van het Nederlandse cultuurerfgoed wordt gevoed door het steeds meer verschijnen van de Kerstman en -attributen op televisie, in de kranten, reclames, films en in de detailhandel. De oprichters hebben de Sinterklaastraditie van dichtbij meegemaakt (meer dan 15 jaren de intocht van Sint Nicolaas in Wassenaar) maar missen de ouderwetse saamhorigheid van een Sinterklaasmiddag. Zij willen dat behouden en promoten. Immers een jaarlijks terugkerend festijn voor jong en oud - kinderen wachten vol spanning op zijn komst en zijn in afwachting van wat de Sint hun brengt - is toch het mooiste wat er is. In 2009 is de Stichting Kruidnood opgericht en hebben zij zich beziggehouden met de voorbereiding, organisatie en uitvoering van een grandioos Sinterklaasfestijn in de Wassenaarse sporthal "De Schulpwei" Dit Sinterklaasfeest werd door ruim 550 kinderen, vergezeld van ouders en andere belangstellenden bezocht. In totaal bezochten ca 950 personen dit unieke Sinterklaasfestijn. Een vervolg in 2010 kon niet uitblijven en opnieuw werd nagenoeg hetzelfde aantal bereikt. Vonden de happenings in 2009 en 2010 plaats op een woensdagmiddag, in 2011 heeft deze plaatsgevonden op zaterdagmiddag 3 december. In 2012 is de happening weer terug gegaan naar de woensdag middag, echter op een geheel nieuwe locatie. Dit keer niet in Sporthal de Schulpwei maar in Het Dorpscentrum aan de Schoolstraat. Maar liefst 4 nagenoeg uitverkochte voorstellingen in een gezellige en knusse zaal. Ook in 2013 koos St. kruidnood voor Het Dorpscentrum, Er werden 4 volledig uitverkochte voorstellingen ten tonele gebracht. Gezien het succes van de afgelopen jaren is er voor 2014 weer voor dezelfde locatie gekozen. In verband met de grote vraag naar kaartjes worden de voorstellingen met ingang van 2015 in "De Warenar" gegeven. In 2015 & 2016 werden 4 stijf uitverkochte voorstellingen ten tonele gebracht. In 2017 zal het Sinterklaasfeest wederom in de Warenar plaatsvinden op woensdag 29 november.

© Stichting Kruidnood 2011-17